Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Publikasjon 5 – lansert i august 2020

Kjære leser!

For å styrke vår kollektive intelligens, er vi avhengige av flerstemthet og av å åpne opp for ulike perspektiver. Derfor er det hyggelig å kunne presentere et bredt utvalg stemmer også i Black Box teater Publikasjon nr. 5. I denne utgaven har vi til og med samlet to bøker i én!

Den første delen av boka byr på tekster og illustrasjoner fra forfattere, scenekunstnere og billedkunstnere som reflekterer over temaer i vårt kunstneriske program eller deres eget arbeid. Fellesnevneren gjennom de fire bidragene er at de dreier seg om hvilke kropper som er i rommet, om nærvær og isolasjon, og om forholdet mellom menneske og natur.

Den andre delen er dedikert til kunstnerisk frihet. Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 var del av FRI KUNST, et nettverk om kunstnerisk ytringsfrihet initiert av Safemuse. I den forbindelse intervjuet vi kunstnerne som var en del av festivalen om hva kunstnerisk ytringsfrihet betyr for dem. Dette ble til sammen seksten intervjuer som viser et bredt og mangefasettert bilde av hva kunstnerisk frihet kan være og hvordan den er utfordret. Vi ønsker å la enda flere stemmer komme til orde, fra andre perspektiver enn scenekunstens, og er derfor svært glade over å også kunne presentere et essay av den iranskfødte dikteren, journalisten og menneskerettsforkjemperen Asieh Amini.

Riktig god lesning!

– 
Duduzile Mathonsi leser høyt fra Publikasjon 4 under lanseringen, som fant sted under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020.
 —

I Black Box teater Publikasjon 5 bidrar følgende:

 • Marie Bergby Handeland
 • Ronak Moshtaghi, Roza Moshtaghi og Miriam Myrstad
 • Caspar Eric
 • Ivana Müller i samtale med dramaturg Elin Grinaker
 • En rekke kunstnere programmert under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020

Her kan du lese Publikasjon 5 som PDF:

 —

Saul Garcia-Lopez leser høyt fra Publikasjon 4 under lanseringen, som fant sted under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020.

Gratis levering av Publikasjon 5 for lesere utenfor Oslo
Bøkene er gratis og ligger tilgjengelige i foajéen på Black Box teater. For lesere som bor utenfor Oslo tilbyr vi gratis utsending av den nye publikasjonen.

For å motta et eksemplar av Publikasjon 5 i posten, vennligst send en e-post med fullt navn og adresse til anna(a)blackbox.no.

 —

Tidligere publikasjoner 

Høsten 2018 utgav vi våre to første bøker i serien som vi kaller Black Box teater Publikasjon. Bøkene er samlinger av tekster som tar for seg ulike innganger til teatrets kunstneriske program. Tekstene omhandler alt fra kunstnere som teatret samarbeider med, konkrete forestillinger samt overordnede temaer knyttet til det kunstneriske programmet. Publikasjonene er satt sammen av ulike stemmer som på hver sin måte gir innblikk og perspektiv omkring scenekunsten. Noen tekster er på norsk, noen på engelsk.

I forbindelse med Oslo Internasjonale Teaterfestival (OITF) i mars 2019 utga vi Publikasjon 2 hvor tekstene er knyttet til det kunstneriske programmet på festivalen. Publikasjon 0 er en samling av tekster som ble trykket i Black Box teaters programmer fra våren 2017 til våren 2018, mens Publikasjon 1 inneholder tekster omhandler til det kunstneriske programmet høsten 2018.

Høsten 2019 utga vi Publikasjon 3. Boken er en samling av forskjellige stemmer som bidrar til en utvidelse av språket og perspektivene som Black Box teater presenterte både i det kunstneriske og det faglige programmet.

Under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 lanserte vi Publikasjon 4. Publikasjonens hensikt er å åpne og utvide inngang til kunsten, gjennom å trekke frem ulike stemmer som behandler forskjellige temaer. Der våre tidligere publikasjoner har siktet etter å sprike, har publikasjon 4 en rød tråd: Alle tekstene gir – på hver sin måte – nye versjoner og lesninger av vår felles historie. Et relativt smalt utvalg av mennesketyper startet den skriftlige fortolkningen av verdenshistorien. Noen perspektiver har blitt dekket, mens de fleste hittil er ubeskrevet. Denne publikasjonen er et forsøk på å skrive om deler av historien og ønske flere stemmer velkommen inn i historiefortellingen.

Les Publikasjon 0 som PDF her:

 • Alexandra Balona om Marlene Monteiro Freitas her
 • Karmenlara Ely her
 • Brenda Dixon Gottschild her
 • Hild Borchgrevink her
 • Hildur Kristinsdottir & Eirik Willyson, intervjuet av Venke Marie Sortland, her
 • Tormod Carlsen her
 • Melanie Fieldseth her
 • Ana Vujanovic her
 • Mette Edvardsen her
 • Mette Edvardsen & Juan Dominquez her

 

Les Publikasjon 1 som PDF her:

 • Hild Borchgrevink her
 • Marie Nikazm Bakken & Fredrik Floen, intervjuet av Runa Borch Skolseg, her
 • Charlotte Szász her
 • Gisèle Vienne her
 • Deise Faria Nunes her

 

Les Publikasjon 2 som PDF her:

 • Karin Cerny her
 • Karmenlara Ely her
 • Annie Dorsen her
 • Deise Faria Nunes her
 • Juli Apponen i samtale med Elin Amundsen Grinaker her
 • Anja Sletteland her

 

Les Publikasjon 3 som PDF her:

 • Camille Louis i samtale med Winter Family her
 • Lisa Lie her
 • Sonya Linfors & Maryan Abdulkarim her
 • Runa Borch Skolseg her
 • Iggy Lond Malmborg her

 

Les Publikasjon 4 som PDF her:

 • Jonas Eika (dansk tekst) her
 • Jonas Eika (engelsk tekst) her
 • Ingvild Langgård, Signe Becker og Alette Schei Rørvik her
 • Duduzile Mathonsi her
 • Trond Reinholdtsen her
 • Saul Garcia-Lopez her