Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Norwegian theatre-makers under political pressure for criticising politicians in power

 

By Ragnhild Freng Dale
Oslo, 12. april, 2019

 

Text comissioned by Pia Maria Roll, Hanan Benammar, Sara Baban and Black Box teater.
Read the text here (pdf)

 

 

– – –

 

 

Ways of Seeing – Rettslig forfølgelse og politisk sensur

 

Styret i Black Box teater / Suzanne Bjørneboe, Per Platou, Huy Le Vo, Kjell Moberg, Ine Therese Berg og Knut Even Lindsjørn.
17. mars, 2019

 

Frafall siktelsen
Styret i Black Box teater reagerer sterkt på at kunstnerne bak forestillingen Ways of seeing og teatersjef på Black Box teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland er siktet av Oslopolitiet for å ha krenket privatlivets fred. En slik siktelse hører hjemme i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Det er sjokkerende å oppleve at kunstnere og et teater i Norge blir utsatt for rettslig forfølgelse, politisk sensur og forslag om kutt av økonomisk støtte. Vi forventer at Oslopolitiet trekker sin begjæring om å få ransake private hjem og at siktelsene frafalles.

Styret i Black Box teater mener at det i lang tid har vært et problematisk narrativ om hva som er det faktiske innholdet i Ways of seeing. Teatersjefen har ved flere anledninger forsvart kunstnernes ytringsfrihet og har påpekt at forestillingen reiser en viktig debatt om overvåking og rasisme i det norske samfunnet. Men presentasjon av fakta og forsøk på å nyansere har til dels druknet i mediestøyen og i populistiske og tendensiøse utspill som har gått hardt utover de involverte i forestillingen som har vært reelle offer for ekstreme trusler og trakassering.

Anslag mot ytringsfriheten
En sentral verdi ved det norske demokratiet er at man kan kritisere makthavere uten å risikere sanksjoner eller forfølgelse. Oslo Frps forsøk på å bruke forestillingen for å trekke støtten til Black Box teater er et direkte angrep på det frie ord. Det er paradoksalt at denne saken har avslørt en egen standard for hva som er lov å si eller vise på en scene og hvem som kan tillate seg å si hva.

Teater er mer enn underholdning. Det er forstemmende at det er så lite forståelse for hva slags virkemidler en teaterforestilling opererer med når kunstnere tar sitt samfunnsansvar og tar opp kontroversielle temaer. Styret i Black Box teater stiller seg bak kunstnerne og teatersjefen og håper at debatten og engasjementet som har eksplodert de siste dagene vil fortsette og slik bidra til at verdiene som ytringsfrihet og kunstnerisk frihet får reell betydning og plass også når makten utfordres.

Signert styret i BBT ved Suzanne Bjørneboe, Per Platou, Huy Le Vo, Kjell Moberg, Ine Therese Berg, Knut Even Lindsjørn

 

– – –

 

 

Ytringsfrihet bør finne sted

 

Av Anne-Cécile Sibué-Birkeland
Oslo, 17. desember, 2018

 

Les teksten her (pdf)

 

 

– – –

 

 

Refleksjoner rundt etterdønningene av Ways of Seeing

 

Av Anne-Cécile Sibué-Birkeland
Oslo, 12. desember, 2018

 

Les teksten her (pdf)

 

– – –

 

Paneldebatt: Art under pressure (video)

Under Heddadagene I juni 2019, inviterte vi til paneldebatten “Art under pressure” på Det Norske Teatret, støttet av Fritt Ord.

Kunst under politisk og religiøst press – i et internasjonalt perspektiv

Paneldebatten “Art under pressure” inviterer inn både norske og internasjonale stemmer for å utvide perspektivene i kjølvannet av forestillingen “Ways of seeing” av Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban som hadde premiere på Black Box teater høsten 2018. Kunstnerne bak forestillingen og teatret ble utsatt for press fra både politisk hold og media. Denne saken viste blant annet at armlengdeprinsippet ikke er hellig. Kunstnerisk frihet og ytringsfrihet kan bli truet i Norge.

Debatten ønsket å trekke inn internasjonalt perspektiv, og å reflektere over viktige emner som har blitt synlige gjennom denne saken. Hvordan kan dette resonnere med situasjoner i andre land? Debatten bragte et nyansert blikk som tok høyde for ulike omfang og grader av sensur, og så på hva som skjer når kunst opplever politisk og/eller religiøst press som kan føre til sensur. Diskusjonen dreide seg om populistisk opportunisme fra ytre høyre når kunst angripes, metoder og reaksjoner i kunstfeltet.

Hvordan spres høyrepopulistisk ideologi? Hvordan kan ytringsfriheten beskyttes, hvem beskytter den? Hva er medias rolle – en tilrettelegger eller en motkraft?

Moderator: Mohamed Abdi
Panel:
Kai Strittmatter – skandinavisk korrespondent for Süddeutsche Zeitung (DE)
Ricarda Ciontos – Kunstnerisk leder av Nordwind Festival-Berlin/Hamburg (DE)
Michal Merczynski – Leder av Malta Festival-Poznan (PL)
Hege Ulstein – forfatter og kommentator i Dagsavisen (NO)

Arrangert av: Black Box teater og Det Norske Teatret. Arrangementet var støttet av Fritt ord.

 

– – –

 

Mer om Ways of Seeing:

Dagbladet

Norsk Shakespearetidsskrift

Norsk Shakespearetidsskrift

Scenekunst.no

NRK.no

Aftenposten.no

Scenekunst.no

Dagbladet

Dagbladet

Dagbladet

Norsk Shakespearetidskrift

Dagsavisen