Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Carrie (2020-2021)

Carrie er et interdisiplinært kollektiv bestående av Marie Ursin, Nikhil Vettukatil, Alexandra Tveit og Runa Borch Skolseg. Carrie arbeider mellom scenekunst, litteratur, billedkunst og koreografi. Høsten 2019 arrangerte kollektivet seminaret working title på Black Box teater.  Som kollektiv ønsker Carrie å fasilitere en serie med lesegruppe, filmvisninger, åpne foredrag, arbeidsgrupper og performances som utforsker grensen, friksjonen og samarbeidet rundt vår nåværende kulturelle tilstand. Fra små ukentlige møter til større samlinger ønsker gruppen å etablere en aktiv kropp for spørsmål, en blekksprut med mange armer og parallelle arbeidsmetoder. Gjennom ulike måter å være sammen på i kunsten vil Carrie åpne opp et rom for samtale, utveksling og refleksjon.

Carrie er et interdisiplinært kollektiv bestående av Marie Ursin, Nikhil Vettukatil, Alexandra Tveit og Runa Borch Skolseg. Carrie arbeider mellom scenekunst, litteratur, billedkunst og koreografi. Høsten 2019 arrangerte kollektivet seminaret working title på Black Box teater. 

Som kollektiv ønsker Carrie å fasilitere en serie med lesegruppe, filmvisninger, åpne foredrag, arbeidsgrupper og performances som utforsker grensen, friksjonen og samarbeidet rundt vår nåværende kulturelle tilstand. Fra små ukentlige møter til større samlinger ønsker gruppen å etablere en aktiv kropp for spørsmål, en blekksprut med mange armer og parallelle arbeidsmetoder. Gjennom ulike måter å være sammen på i kunsten vil Carrie åpne opp et rom for samtale, utveksling og refleksjon.