Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Velkommen til Black Box teater!

Black Box teater ble grunnlagt i 1985. Det er et av programmeringsteatrene i Norge som produserer og presenterer internasjonal og norsk samtids-scenekunst.

Black Box teater har, gjennom sin over 30 år lange historie, utviklet seg til å bli et teater med en sterk kunstnerisk identitet. Teatret er dedikert til samtidige og eksperimentelle former for kunst, programmering av norske og internasjonale kompanier samt både nye og etablerte kunstnere.

Programmet er preget av en kombinasjon av kunstnere som har et langt forhold til Black Box teater og nyetablerte kunstnere fra Norge og andre steder i verden.

Vi er et teater som er oppmerksomme på eksperimentering og transformering av scenekunst i dag. Programmet krysser ulike disipliner, legger vekt på mangefasetterte kunstnere, og foreslår blant annet forbindelser med visuell kunst, musikk og litteratur.

Programmet inkluderer også forestillinger for barn, ungdom og familier.

Black Box teaters program er artikulert gjennom to sesonger (høstsesong og vårsesong) og en festival, Oslo Internasjonale Teaterfestival, som finner sted hvert år i mars.

Black Box teater er i dialog med byen. Hvordan kan kunsten være en del av våre daglige liv og generere former for poetiske forhold til miljøet rundt oss? Vi inviterer kunstnere og prosjekter som inkorporerer Oslo som et utforskningsfelt ved å jobbe med urbane landskap, utforske vårt individuelle og kollektive minne og involvere innbyggerne. En del av programmet foregår i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale partnere.

Black Box teaters signatur er også teatrets atmosfære: det er et gledelig sted med et sjenerøst og dedikert team og et nysgjerrig publikum, hvor kunstnerne føler seg trygge på å skape og fremføre.

 

Visjon

 

Et laboratorium
Mange premierer finner sted på Black Box teater. Denne risikofylte holdningen er en klar del av vår identitet. Mer enn noensinne er det viktig å støtte erfaring, kunstneriske prosesser og oppmuntre nye kunstnere, samt kunstnere med ulik bakgrunn.

Black Box teater er et laboratorium, et produksjonsrom hvor kunstnere kan undersøke, produsere og presentere, i en sammenheng tilpasset behovene og det spesifikke ved hvert prosjekt.

Black Box teater er et møtepunkt for norsk og internasjonal scenekunst, forbinder internasjonale kunstnere til norsk sammenheng og stimulerer internasjonale nettverk for norske kunstnere.

Et rom for kontekstualisering og debatter
Vi ønsker å være reflekterte og reflekterende, samtidig som vi stimulerer til dialoger mellom ulike praksiser og publikum. Vi åpner for samtaler og debatter, publikasjoner og andre aktiviteter i forbindelse med det kunstneriske programmet.

Et åpent hus
Selv om kunsten har egenverdi, er den også avhengig av evnen til å utvikle forbindelser med publikum og innbyggerne. Vår rolle handler om kunst, men også samfunnsbygging og sosialisering, et bidrag til å leve sammen og skape midlertidige lokalsamfunn.

For en trygg og inkluderende arbeidsplass

Black Box teater fostrer inkludering og diversitet. Vi vil bidra til et miljø uten diskriminering og trakassering, et rom med tillit og trygging av integritet hvor alle blir behandlet med respekt og verdighet. Vi jobber aktivt for å fremme positive endringer og et arbeidsmiljø basert på respekt.

Det er nulltoleranse mot all form for diskriminering og trakassering på Black Box teater.

Vi jobber med disse sakene i flere lag: under kurateringen av det kunstneriske programmet, gjennom retningslinjer og varslingsrutiner, og ved å fremme kulturendringer.

Vi jobber aktivt for et mangfold av perspektiv i disse sakene, og inviterer løpende nye stemmer inn i samtalen.

Når det gjelder kulturendringer, er en viktig del av endringene at ansvaret også ligger hos tilskueren. Diskriminering og trakassering gjelder alle, ikke bare offeret og den som trakasserer eller diskriminerer. Alle har ansvar for å bryte taushetskulturen og etablere rom av tillit.

I spørsmål om trakassering og skading av personers integritet, finnes det ikke endelige svar eller løsninger ettersom hver enkelt situasjon er enestående. Det er viktig å ha et solid grunnlag av innarbeidede rutiner og retningslinjer, og hver situasjon må møtes aktivt og krever at man tenker nytt avhengig av den gitte situasjonen. Derfor er det viktig for Black Box teater at vi hele tiden holder dialogen om hvordan vi skal møte diskriminering og trakassering levende.

 

Balansekunst

Black Box teater er medlem av Balansekunst, en forening med mer enn 80 organisasjoner, kompanier, festivaler og andre kunst- og kulturinstitusjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Her et utdrag fra deres meling: “Samfunnet er preget av sterke normer knyttet til for eksempel kjønn, seksualitet og etnisitet, noe som fører til skjevfordeling av makt og ulike forutsetninger for ulike mennesker. Det eksisterer ulikheter på de fleste nivåer, og de påvirker og forsterker hverandre. Kjønnsdelte utdannelsesvalg bidrar for eksempel til å opprettholde et kjønnsdelt arbeidsmarked. Likestilling innebærer større frihet for alle, og et større mangfold fører til et rikere kulturliv.”
www.balansekunstprosjektet.no

 

Hva gjør du om du opplever/er vitne til diskriminering eller trakassering? 

Dersom du opplever uønsket oppførsel, eller ønsker å varsle på vegne av andre, står du fritt til å velge hvem du vil kontakte:

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland: annececile(a)blackbox.no
Administrasjonssjef Magnus Salte: magnus(a)blackbox.no
Produsent Anita Basmo Bjørnstad: anita(a)blackbox.no
Tekniker Agnar Ribe: agnar(a)blackbox.no

Eksternt:
Balansekunst: 94087929 / hei(a)balansekunstprosjektet.no

Når en trakasseringssak varsles, gjør Black Box teater en intern etterforskning av hensyn til taushetsplikt, og med bistand fra advokat, ekstern rådgiver og Balansekunst når det er nødvendig.

Alle hendelser tas på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet.

 

–––

#ikkehososs

 

av BIT Teatergarasjen, Black Box teater og Teaterhuset Avant Garden (nå Rosendal Teater)
19. desember 2017

Les teksten her (pdf)

Det kunstneriske programmet består av co-produksjoner og gjestespill. Teatersjef er ansvarlig for det kunstneriske programmet. Programmeringen er et resultat av en prosess med interne og eksterne innspill, og i dialog med kunstnerne.

Dersom du ønsker å opptre på Black Box teater, kan du sende prosjektbeskrivelse til:
Anne-Cécile Sibué-Birkeland (Teatersjef): annececile(a)blackbox.no
Karoline Bjune (Produsent): karoline(a)blackbox.no.
Ida Marie Sandvik (produksjons- og administrasjonsassistent): idamarie(a)blackbox.no


Vi mottar mange henvendelser og er et lite team. Dessverre har vi begrenset kapasitet og vil derfor ikke være i stand til å svare alle henvendelser.

Black Box teater får inn en rekke henvendelser i sammenheng med Kulturrådets søknadsfrister. Vi vil i den anledning informere om at søknadsfristen for intensjonsavtaler for visning som del av vårt program er:

  • 1. mai 2020 for søknadsfrist i juni 2020
  • 20. juni 2020 for søknadsfrist i september 2020
  • 15. oktober 2020 for søknadsfrist i desember 2020
  • 5. desember 2020 for søknadsfrist i februar 2021


Søknaden må inneholde: Prosjektbeskrivelse, videodokumentasjon av tidligere prosjekter, medvirkendes CVer, ønsket tidsrom.
Materialet sendes til per e-post til: program(a)blackbox.no
eller per post til: Black Box teater, Marstrandgata 8, 0566 Oslo eller. Materialet returneres ikke.

Prosjektene og søknadene vil bli diskutert av en intern komité som vil forhåndsvelge noen av prosjektene. Etter denne første valgrunden vil det bli avholdt et møte med kunstnerne bak de forhåndsvalgte prosjektene. Denne valgrunden vil lede til en endelig beslutning.

Her kan du lese en artikkel om Black Box teaters strategi, kuratoriske valg og forståelse av teatrets nasjonale ansvar, skrevet av teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland. Artikkelen ble publisert i Norsk Shakespearetidsskrift i august 2019.

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner. SafeMUSE samarbeider med FreemuseNOKU – Norsk kulturforumNTO – Norsk Teater- og Orkesterforening  og en lang liste med norske kunstnere, foreninger, kunstorganisasjoner og –institusjoner. FRI KUNST ble markert gjennom en aksjonsuke mellom 2.–8. mars 2020, og fant sted over hele Norge. Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 tok del i denne feiringen av kunstnerisk ytringsfrihet.

Målene med FRI KUNST er:

  • å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,
  • å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,
  • å bevare kunstens autonomi – gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

Kunstnerisk frihet under trussel

Artistic freedom is increasingly at risk and threatened around the world. We cannot accept that politicians who disagree with the message, the means or form of the art, put artists and artistic institutions under pressure. Governments are not meant to override independent artistic decisions.

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.

Flere av kunstnerne som er invitert til Oslo Internasjonale Teaterfestival kommer fra forskjellige deler av verden hvor kunstnerisk frihet er i fare.

Å angripe kunstnere og kunstinstitusjoner har blitt et kjent mønster i flere land. Fundamentale demokratiske prinsipper er i fare som kan true kunstnerisk ytring, og kunstnerisk frihet er under økende press over hele verden. Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Hvilke tanker har OITF-kunstnerne om kunstnerisk frihet?

Under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2020 markerte vi FRI KUNST ved å samle og dele de deltagende kunstneres synspunkter på hva kunstnerisk frihet betyr for dem. De respektive synspunktene ble publisert på nettet under og etter festivalen. Den fullstendige samlingen av tekster vil bli utgitt i Black Box teater Publikasjon 5, og understreker viktigheten av kunstnerisk frihet og det faktum at vi ikke kan ta denne friheten for gitt.

Klikk her for å lese intervjuene om kunstnerisk frihet!

Refleksjoner rundt etterdønningene av Ways of Seeing

I Norge har kunstnerisk frihet nylig vært oppe til debatt, med flere tilfeller der kunstnere har blitt møtt med trusler og anklager. Med Ways of Seeing, laget av Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar, og som hadde premiere på Black Box teater høsten 2018, opplevde vi at avstanden mellom fritt demokrati og sensur kan bli veldig kort.

Klikk her for å lese flere refleksjoner i etterdønningene av Ways of Seeing.

Black Box teater har vært en del av det uformelle internasjonale nettverket WEB siden 2017/2018. WEB skal gi utvidet støtte til to kunstnere i året, med et spesifikt fokus på nye og talentfulle kunstnerskap på terskelen til et internasjonalt gjennombrudd.
 –
Nettverket består av: wpZimmer (Antwerp), Beursschouwburg (Brussel), Frascati (Amsterdam), Uzès Danse (Uzès), Gessnerallee (Zürich), Attenborough Centre for the Creative Arts (Brighton), Tanzquartier (Wien), Les Subsistances (Lyon) og Black Box teater (Oslo).
Vi anbefaler å ta en kikk på programmene til de to andre programmerende teatrene i Norge; Rosendal Teater (Trondheim) og BIT Teatergarasjen (Bergen).
 _

Lokale samarbeidspartnere våren 2020
Kunstnernes Hus
Vega Scene & Arthaus
Kunsthøgskolen i Oslo
Unikum
IETM / Tromsø
Institut français de Norvège

Black Box teater samarbeider regelmessig med følgende arenaer, festivaler og organisasjoner i Oslo: Ultima Oslo Contemporary Music Festival, CODA Oslo International Dance Festival, Dansens Hus, Vega Scene, Kunstnernes Hus og Kunsthall Oslo.

Black Box teater ble grunnlagt i 1985 av Teatersentrum (senere Danse- og teatersentrum) som et spillested for de frie danse- og teatergruppene. I begynnelsen lå Black Box teater på Aker Brygge og var et rent utleieteater hvor det i prinsippet var fritt fram for alle grupper å vise forestillinger. Teatret hadde ingen teatersjef, men en daglig leder som administrerte gruppenes spilleperioder. 

I 1991 ble Danse- og Teatersentrums daværende daglige leder og tidligere koreograf og danser Inger Buresund ansatt som kunstnerisk leder for Black Box teater. I 1994 ble hun teatrets første teatersjef og satt fram til 2001. 

1991 var også året da Black Box teater gikk sammen med BIT Teatergarasjen i Bergen og Teaterhuset Avant Garden i Trondheim om å opprette Nettverk for scenekunst, et turnésamarbeid hvis hovedformål var å vise internasjonale gjestespill i alle de tre byene.

Tidlig på 1990-tallet ga Oslo Kommune beskjed om at Black Box teater måtte skaffe seg en kunstnerisk profil om det skulle fortsette å motta tilskudd. Programmet var uforutsigbart med hensyn til kvalitet, i tillegg var publikumstallet synkende. Teatret innførte et utvalg kvalitetssikrede forestillinger under tittelen ”Månedens forestilling”. Med dette begynte en utvikling der Black Box teater gradvis gikk fra å være et rent utleieteater til å bli et programmerende teater med egen og etter hvert tydelig programprofil. Resultatet var at frie grupper og scenekunstnere ikke lenger automatisk fikk anledning til å spille på teatret. Danse- og teatersentrum er fortsatt eier av teatret, men er ikke lenger en ren medlemsorganisasjon. De skal, ifølge sine vedtekter, sikre at Black Box teater har full kunstnerisk frihet og uavhengighet til sin eier.

I løpet av 1990-tallet var Black Box teater flere ganger truet med nedleggelse på grunn av manglende økonomisk støtte.

I 2001 overtok Kristian Seltun som teatersjef på Black Box teater. Under Seltuns periode som teatersjef ble teatret mer synlig på det internasjonale kartet, og Black Box teater har som konsekvens av dette også økt sin nasjonale status. Seltun etablerte også scenekunstfestivalen Marstrand.

I 2003 måtte Black Box teater flytte ut av sine lokaler på Aker Brygge, og det var lenge uvisst om teatret overhodet ville finne nye lokaler. Til slutt fikk teatret en kontrakt med Orkla Eiendom om nåværende lokaler på Rodeløkka, tidligere Bergene sjokoladefabrikk, hvor teatret har holdt hus siden 2004.

I 2009 overtok  Jon Refsdal Moe som teatersjef på Black Box teater. I Moes periode sluttet teatret å ta leie av kompaniene. I 2013 skiftet festivalen Marstrand navn til Oslo Internasjonale Teaterfestival – et navn festivalen fremdeles bærer.

I 2016 overtok Anne-Cécile Sibué-Birkeland som teatersjef på Black Box teater.Dagens teatersjef styrer, etter teaterstyrets mening, teatret videre på en tydelig og åpen måte gjennom en programmering og dialog som følger tett på kunstnere og scenekunstens utvikling i Norge og internasjonalt. Sibué-Birkeland har prioritert å vise et mangfoldig utvalg kunstnere og tverrkunstneriske prosjekter, å styrke formidlingsprogrammet, å åpne teatret opp mot byen gjennom samarbeid og stedsspesifikke forestillinger, samt å øke støtten til kunstnerne. Under Sibué-Birkelands tid som teatersjef har Black Box teater fått en markant økning i det statlige tilskuddet, gjennom blant annet å argumentere for sin nasjonale status og tilhørighet i Oslo som programmerende teater. Teatret har også, særlig gjennom Oslo Internasjonale Teaterfestival, tydeliggjort sin lokale tilknytning til Oslo.

I 2018/2019 førte Black Box teater opp teaterstykket Ways of Seeing av Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban. Det kontroversielle stykket skapte mye debatt rundt ytringsfrihet og kunstnerisk frihet. Tre av skaperne av verket samt teatersjef Sibué-Birkeland ble politianmeldt og siktet for å ha krenket privatlivets fred, før politiet senere henla siktelsen mot dem. Ways of Seeing og debatten som oppstod omkring forestillingen viste hvordan teater kan fungere maktkritisk, og pekte på viktige spørsmål rundt ytringsfrihet og dagens medievirkelighet.

Mange norske scenekunstnere og kompanier har hatt Black Box teater som sin premierescene. Blant aktørene finner vi etablerte grupper som Verdensteatret, Verk Produksjoner, fieldworks (Heine Avdal & Yukiko Shinozaki), De Utvalgte, Mette Edvardsen, Vegard Vinge/Ida Müller, Ingri Fiksdal, Findlay // Sandmark og Mia Habib productions – men også en ny generasjon scenekunstnere som Magnus Myhr, Tormod Carlsen, Ingrid Berger Myhre, Hildur Kristinsdottir & Eirik Willyson, og Ingeleiv Berstad/Kristin Helgebostad/Ida Wigdel. 

Black Box teater har også presentert noen av verdens fremste scenekunstnavn, som Anne Teresa de Keersmaeker, Forced Entertainment, Tg Stan, Philippe Quesne, Gisèle Vienne, Nature Theatre of Oklahoma, Mårten Spångberg, Annie Dorsen og Trajal Harrell, samt de nyligere Jaamil Olawale Kossoko, Ligia Lewis, Dries Verhoeven, El Conde de Torrefiel, Eisa Jocson, Jaha Koo og flere.

Årsmelding 2017 (pdf)
Årsmelding 2018 (pdf)
Årsmelding 2019 (pdf)

Styreleder
Suzanne Bjørneboe – avdelingsleder ved Asker kulturskole, avd. teater, dans og visuell kunst
Styremedlemmer
Knut Even Lindsjørn – samhandlingsdirektør i Helse Sør – Øst RHF
Per Platou – kunstner og kurator
Ine Therese Berg – stipendiat ved institutt for estetiske fag, OsloMet
Kjell Moberg – kunstnerisk leder for NIE
Varamedlemmer
Huy Le Vo – scenekunstner, utøver og prosjektskaper
Thine Sletbakk Bugge  – Kommunikasjons- og markedssjef, Det Norske Teatret

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved teatret.