Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Ludvig Uhlbors

Arne Næss Gjenoppstandelsen

5. Jun – 6. Jun 2019

Lille Scene 05.06.2019 19:00

Lille Scene 06.06.2019 19:00

“Endringer i retning av et mer økologisk orientert liv behøver ikke å medføre følelser av tap og forsakelse, men i stedet kan det vekke noe dypt gledelig i oss.” -Arne Næss

Arne Næss Gjenoppstandelsen er resultatet av en kollektiv prosess som har fordypet seg i Arne Næss sin filosofi om dypøkologi. Denne filosofien er en tilnærming til naturen hvor alt liv har verdi i seg selv, ikke bare utfra hvilken nytteverdi det har for mennesket. Som en del av prosessen  flyttet Ludvig Uhlbors´ kunstneriske team i en periode opp til Næss sin hytte, Tvergastein, ved Hallingskarvet som var det stedet hvor Arne Næss utviklet tankene som lå til grunn for dypøkologien. Hva er grensen mellom kropp og sjel, og finnes denne overhodet i mennesket og naturen? Med Næss´ tanker som utgangspunkt, utforskes orakelsituasjoner, spiritisme og animistiske ritualer.

Etterspill i foajeen: STOFFSKIFTET
Stoffskiftet er en generell betegnelse på kjemiske prosesser i kroppen som omsetter luft, vann, mat og andre materialer til stoffer som kroppen behøver for å kunne fungere. Molekyler brytes kontinuerlig ned og nye komplekse molekylstrukturer bygges opp i plantekropper, dyrekropper og menneskekropper. Gjennom metabolismens prosesser forbindes vi som individer til et steds lokale biologi.

I etterspillet Stoffskiftet inviteres publikum til en videre undersøkelser av dyp-økologiske spørsmål, gjennom en sanselig opplevelse med metabolisme og metamorfose som omdreiningspunkt.

Medvirkende Stoffskiftet: Arkitekt, permakultur-designer og filmskaper Kristin Astrup Aas, billedkunstner, Hanna Sjöstrand, billedkunstner og filmskaper Kjersti Vetterstad.

Øko(filo)sofisk vandring med Ludvig Uhlbors og kompani tirsdag 28.mai i Ekebergparken
I forbindelse med visningen av Arne Næss – Gjenoppstandelsen på Black Box teater 5.-6.juni arrangeres Øko(filo)sofisk vandring med Ludvig Uhlbors og kompani tirsdag 28. mai i Ekebergparken

Der økofilosofien er beskrivende og forholdsvis distansert går Arne Næss et par steg videre i tenkningen han kalte økosofi. Næss sin økosofi ser på mennesket som likestilt med naturens andre bestanddeler, at helheten er mer enn summen av sine deler. Ut fra disse tankene inviterer vi til en øko(filo)sofisk vandring i Ekebergparken. Vandringen ledes av Ludvig Uhlbors og kompani som gir en kort introduksjon til økosofiens tanker før vi begir oss ut i bynaturen. Gjennom mer eller mindre symbolske stopp vil vandringen oppover bergsiden ende med en økosofisk utsikt over Oslo.

Oppmøtetidspunkt: 18.00
Oppmøte ved inngangen til parken fra Oslo Hospital.

Ludvig Uhlbors er en svenskfødt regissør og dramatiker bosatt i Oslo. Han jobber med en konseptuell tilnærming til teateret, med fokus på teatrale virkemidler, materielle menneskelige transformasjoner og en søken etter former hvor identitet og maktstrukturer kan diskuteres. Uttrykket Uhlbors jobber fram, beveger seg i et estetisk spenningsfelt mellom dokumentarteater, antropologisk teater, samtidsdans, tverrkunstneriske prosjekt og en performancetradisjon med utvidet teatralitet.

Med / with: Arturo Tovar, Kjersti Aas Stenby, Ludvig Uhlbors. Regi / direction: Ludvig Uhlbors. Lyd / Sound: Alexander Rishaug.  Kostymer, Scenografi / costume, scenography. Kristine Gjems. Film, fotografi / film, photography: Kjersti Vetterstad, Kristin Astrup Aas, Ludvig Uhlbors, Hanna Sjöstrand. Støttet av / Support by: Kulturrådet, Dramatikkens hus, Fond for utøvende kunstnere.