Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert programinformasjon.

Bente Alice Westgård

Dødsprosjektet

3. Apr – 5. Apr 2019

Store scene 03.04.2019 19:00

Store scene 04.04.2019 19:00

Store scene 05.04.2019 19:00

   

«Døden er for stor og overveldende til at jeg kan forholde meg til den. Og selv livet, som er det eneste jeg kan forholde meg til, er også av og til for intenst og overveldende. Døden er bakteppet for livet, den er forutsetningen for livsutfoldelsen. Dødsprosjektet fikk sin spede begynnelse for nesten åtte år siden, idet jeg fødte mitt første barn. Den intensiteten som tok meg idet jeg skulle gi liv, var så ekstrem at jeg var sikker på at jeg kom til å dø. Noe så intenst kunne jeg da ikke overleve! Men det gjorde jeg, og denne opplevelsen satte i gang prosesser som har influert både livet og min kunstneriske praksis.»

I sitt tidligere virke, blant annet med forestillingen Stars in a piece with no name, har Bente Alice Westgård jobbet i et uttrykk preget av letthet, mellomrom og overskudd. I Dødsprosjektet gjør Westgård en dreining mot et tettere og mer kompakt uttrykk der hun undersøker grader av intensitet og virkningen dette har på utøvere og publikum. Her inviteres publikum inn til å være en del av det sceniske bildet, og bli omsluttet av den intensiteten som forestillingen undersøker. Metodisk kretser Westgårds arbeide seg rundt en praksis som er basert på kontinuitet, utholdenhet og måter å hengi seg til et materiale på.

Bente Alice Westgård er koreograf og danser med base i Oslo. Hun arbeider i ulike konstellasjoner som prosjektansvarlig, koreograf og medskapende danser i tett samarbeid med andre kunstnere. Westgård har sin danseutdannelse fra Skolen for Samtidsdans 2006–08 og fullførte i 2017 en master i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Stars in a piece with no name som var en del av masterprosjektet hennes ble vist på Black Box teater under Tre dager med dans i 2018.

Koregografi / Choreography:  Bente Alice Westgård.  Dans / Dance:  Rannei Grenne, Karen Eide Bøen, Louis Schou, Sebastian Biong, Julie Steinjord Mjøen. Lysdesign, rom / Light design, space:  Martin Myrvold. Rom, kostymer / Space, costumes: Milja Salovaara. Lyd, lyddesign / Sound, sound design: Terje Wessel Øverland. Outside eye: Janne-Camilla Lyster, Melanie Fieldseth. Støttet av / Support by: Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, FFUK. Co-produsert av / Co-produced by: Black Box teater (Oslo).